Balti kett

58°56’31.38″N
24°52’43.84″E
Indrek, 1989