Milleks on vaja pildi üleslaadimisel nii palju andmeid sisestada?

Põhjalik kirjeldamine on oluline, sest kui foto võetakse vastu ERMi kogusse, peab seda ka infosüsteemis kirjeldama. Fotod, millel ei ole piisavalt infot, ei ole infosüsteemist leitavad ega ka hiljem ajalooallikatena väärtuslikud.

Kas ma tohin oma tehtud fotot hiljem ka ise kasutada?

Nagu ka litsentsilepingus kirjas, jäävad foto autorile samad õigused, mis ERMile. See tähendab, et autor võib oma tehtud fotot müüa, jagada, avaldada jms.

Kas mul on võimalik fotot, mille olen juba üles laadinud, soovi korral ka eemaldada?

Fotosid saab eemaldada Pildiaida toimetaja. Kui selline olukord peaks tekkima, siis tuleb saata vastavasisuline kiri aadressile: gerd.raassalu@erm.ee