Rong

Rong

Rong Jõgeva jaamas. Foto: Anu Järs. Anu, 2022