Balti kett

58°56’29.72″N
24°52’45.33″E
Indrek, 1989