Balti kett

58°56’30.74″N
24°52’57.36″E
Indrek, 1989