Fotode üleslaadimisel Pildiaita pane tähele, et:

1. foto üleslaadimisega annab selle autor lihtlitsentsi alusel Eesti Rahva Muuseumile õiguse foto oma kogusse vastu võtta, seda säilitada ja kasutada.
2. üleslaetud fotod vajavad kirjeldamist – mida põhjalikumalt seda teha, seda enam on neist kasu Eesti kultuuriajaloo infoallikatena.
3. pildifaili lühem külg ei oleks alla 2000 piksli, sest vastasel juhul ei saa seda kasutada trükistes, uurimistöödes või näitustel.
4. fotosid ei oleks retušeeritud või muul moel töödeldud, et mitte moonutada säilitatavat sündmust selle pildistamise hetkel.
5. fotodel ei oleks kuupäeva või muud teksti, mis võib katta uurijale vajalikku infot ning raskendab pildi edaspidist kasutamist.

Palun laadige Pildiaita ainult digitaalselt tehtud fotosid. Kui teil on fotonegatiive või analoogfotosid, mida soovite meie kogusse anda, siis võtke ühendust fotokogu arhivaari Kairi Kaelepiga: kairi.kaelep@erm.ee