Vikati teritamine

Visseli Enno teritab luisuga vikatit, et niita lammastele heina.
Kerti, 2019