Vegankohvik Kringel

8. mai. Esimesel võimalusel laienes kohvik õue, sest siseruum on veel suletud.
Urve, 2021