Tühi Tallinn

Haiglates ei jätku personali ja tallinlased on teinud sellest omad järeldused.
Urve, 2021