Töö kiire ja korralik

Vanaisa väike abiline tatart külvamas. Milleks peoga, kui ka kallates saab seemne mulda?

Emma, 2020