Tomatid valmis istutamiseks

Tomatitaimed istutamiseks.

Tuuli, 2013