Teine kemmerg

Varukemmerg juhuks, kui rahvast rohkem.
Maie, 2015