Tammeallee

Viimase tee-ehituse käigus kaotatud allee Tsirguliinast 1 km Valga suunas Tõllistes.
Riina, 2007