Sõjamäng

MTÜ Estlanderi korraldatud sõjamäng, Punaarmee pealetung Saksa armee staabile.

Urve, 2023