Partii vanaisa Arvo ja 8-aastase Juhan Markuse vahel

Vana aasta ärasaatmine Hispaanias Javaes.
Vaike, 2015