Paeseina vuukide täitmine

Vuukimine Linnateatri ehitusel.

Urve, 2023