Õpetaja Leo Villeri malering Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Pildil on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli maleringi õpilased õpetaja Leo Villeri juhendamisel.
Siiri, 2015