Ootamatu külaline

Mardisant sattus perre, kus teda kohe mitte oodata ei osatud. Rõõm oli sellevõrra suurem.
Margus, 2019