Õonad tulõb õigõ aaga maha panna!

Obosõgaa suab tänäpääväll kõik tüe tehtüd.
Alden, 2018