Õlekubu

Õlgedest talunaine alustab põllutöödega.
Aare, 2006