Muinsuskaitse aastaraamatu 2022 esitlus

Aastaraamatut tutvustab koostaja Leele Välja.

Urve, 2023