Marjulised

Marjulised metsas Tuusna lähedal. Foto Gustav Vilbaste. ERM Fk 1394: 185.

Gustav, 1929