Maletund Laulasmaa Kooli 2.a klassis

Laulasmaa Koolis on male 2. klassi tunniplaanis. Fotol olevas tunnis tutvusime meie kuulsa malemeistri Paul Keresega ja maletasime sõbraga.
Kristi, 2016