Lõhavere linnamäe käimla

Vanasti kasutati puitlukke, uuel ajal on see ainus vana traditsiooni kasutamise juhus.
Urve, 2020