Lahinguväli

Sõjamängust osavõtjad tühjendavad mõisa esise lahinguks.

Urve, 2023