Kuunar Mõntu riismed Tallinna Kalarannas

Kuunar Mõntu oli üks 91-st Soomes valmistatud 3-mastilistest purjekatest. Mõntu on Soomest NSVL-le makstud reparatsiooni objekt.

Urve, 2023