Kooriühingu segakoori laager Gustav Ernesaksaga

Kooriühingu laager Vana-Vigalas 1980. aastatel. Ilmselt 1980ndate teine pool.

Tuuli, 1980