Keldri WC

Kalamaja muuseumi keldri WC. Puuriit sümboliseerib, et vanasti hoiti puid keldris.

Urve, 2022