Karepa kiiktool

Tõenäoliselt endisaegse Villa Randa (ranna)kiiktool.

Eha-Kai, 2023