Isa teeb remonditöid

Isa teeb laudas remonditöid, parandab toru. Mina pildistasin.

Kristo, 2022