Hooldustööd

Tööline puhastas ja hooldas asutuse rippsilti.

Urve, 2024