Hargla senjoorad

Väikses Hargla maakultuurimajas tegutsevad näitering, Mõniste rahvamajaga ühine naisansambel “Harmõn”, senjoorade tantsutrupp jmt. Lustakatest eakamatest tantsijatest koosnev rühm on rõõmustanud oma etteastumistega igal kogukondlikul üritusel, ka kihelkonnapäevadel.
Varje, 2018