Elektrik

Kaablite ühendamine elektrikapis.

Urve, 2023