Eesti 100

Pooleliolev Eesti lipp 10 x 16 m.
Valtrik, 2016