Dokumenteerides Tallinna 31.12.2020

Külastajate meelitamiseks lisati hoone fassaadile kõikvõimalikku atribuutikat.
Urve, 2020