Dokumenteerides Tallinna 31.12.2020

Teated söögikohtade ustel.
Urve, 2020