Balti kett

58°56’31.03″N
24°52’44.00″E
Indrek, 1989