Aseri. Mere ääres

Fotol tee merest Aseri tellisetehasesse.
Anton, 2020