Fotokonkurss „Minu kihelkond“

Juba kümme aastat paistavad suurematel Eesti maanteedel liiklejatele silma pruunid kihelkonnasildid. Esimesed tähised avas Eesti Rahva Muuseumi 100. sünnipäeval 14. aprillil 2009 president Toomas Hendrik Ilves Tartu-Räpina-Võru maanteel Luunja sillal Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna piiril. Nüüd, 10 aastat hiljem ERM110, EV100 ja juubelilaulupeo pidustuste aegu jõudis kihelkonnapiiride tähistamine Eesti maanteedel lõpule. Kokku paigaldati 1230 silti, mis märgivad 107 kihelkonna piire.

Kihelkonnapiirid aitavad meil teadvustada vähemat haldusjaotust (sh kirikukihelkondi), mõista rahvakultuuri (keelemurded, rahvaluule, rahvariided, paikkondlikud eripärad) ning tugevdada paikkondlikku identiteeti. Kihelkonnapiiride tähistamine on suurendanud huvi kohaliku kultuuripärandi vastu ning andnud tõuke mitmesugustele kihelkondlikele üritustele ja ettevõtmistele.

Eesti Rahva Muuseum tähistab kihelkonnapiiride märkimise suurprojekti lõppemist fotokonkursiga „Minu kihelkond“, kuhu on oodatud fotod, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel, kajastades kihelkonna iseärasusi.

Võistluse koostööpartnerid on EV100, Laulu- ja Tantsupeo SA ning Maaleht.

Fotokonkursi statuut

1. Eesmärk

Fotokonkursi „Minu kihelkond“ eesmärk on täiendada Eesti Rahva Muuseumi fotokogu jäädvustustega nüüdisaegsest kihelkonnaelust. Konkursiga soovime kasvatada kogukonnaidentiteeti ning ka nende inimeste teadlikkust oma kihelkondlikust kuuluvusest, kes elavad linnas, kuid kelle vanavanemad puhkavad kodukihelkonna kalmistutel. Kutsume kõiki jäädvustama oma kodukihelkonna argielu ja pidupäeva ning otsima ja leidma kodupaiga eripärasid.

2. Osalemisõigus

Fotokonkursile „Minu kihelkond“ on osalema oodatud kõik, kes kodukihelkonda kalliks peavad ja sealset elu jäädvustada soovivad.  Eesti Rahva Muuseumi töötajad ning žürii liikmed võistlusel ei osale.

3. Ajakava

Võistlus kuulutatakse välja 20. juunil 2019, fotosid saab esitada 1. märtsini 2020.

4. Auhinnad

Võistluse peaauhind on 1000 eurot.

Lisaks antakse välja koostööpartnerite ja maakondlikud eripreemiad ning valdkondlikud auhinnad.

5. Tingimused ja tööde esitamine

 • Konkursile võib esitada digitaalseid fotosid aastatest 2018–2020.
 • Fotod tuleb üles laadida ERMi pildisaatjate veebikeskkonda Pildiait.
 • Fotod peavad olema kirjeldatud, sh peab olema pildistamise kohana ära toodud ka kihelkond (valik tuleb teha rippmenüüs; vt kihelkondade kaarti siin, valides kihi kihelkonnad). Võistlusel osalevad vaid legendiga fotod.
 • Pildifaili lühem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit.
 • Fotod ei tohi olla retušeeritud või muul moel moonutatud.
 • Fotol ei tohi olla kuupäeva ega teksti.
 • Fotosid saab konkursile esitada vaid nende autor.
 • Üks autor võib konkursile esitada kuni 5 fotot.
 • Fotode üleslaadimisel tuleb kindlasti lisada oma kontaktandmed (e-posti, aadressi, perenime ning lisainfot foto juures avalikult ei kuvata).
 • Postituse õnnestumist kinnitab vastav teade üleslaadimise lehel.
 • Enne avalikustamist kinnitab postitused moderaator.
 • Võistlusel osaleja loovutab foto üleslaadimisega selle varalised õigused Eesti Rahva Muuseumile. Muuseum võtab endale õiguse saadetud fotosid arhiveerida, kasutada uurimistöös ning publitseerida, sh on muuseumil õigus konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, sotsiaalmeedias ja kodulehel tasuta kasutada.
 • Pildiaida tehniliste tingimustega saab lähemalt tutvuda siin ning lihtlitsentsilepinguga siin.

 

6. Hindamise kord ja kriteeriumid

Fotokonkursile „Minu kihelkond“ esitatud fotosid hindab 5-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja Riina Reinvelt ja fotograaf Berta Vosman ning EV100 juhttöörühma esindaja Toomas Kiho, fotograaf Tiit Lepp ning Maalehe ajakirjanik Rein Sikk.

Hindamisel arvestab žürii nii foto sisukust kui ka kvaliteeti, oluline on pildil kajastatava sündmuse või tegevuse ajaloolis-kultuuriline väärtus tulevastele põlvedele, samuti arvestatakse pildile püütud hetke unikaalsust või igavikulisust. Konkursitingimustele mitte vastavaid fotosid žürii ei hinda.

 7. Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine

Žürii valib konkursile laekunud fotodest välja parimad, millest koostatakse näitus.
Võitjad kuulutatakse välja 14. aprillil 2020 Eesti Rahva Muuseumi 111. sünnipäeval.