Vennad maletamas Paul Kerese 100. juubeliaastapäeval

Tambet ja Tammo 07.01.2016 malet mängimas.
Janek, 2016